Fashion Square

Det är en gammal etablerad sanning att kläderna gör mannen. Det är även en sanning att man är vad man äter. Kanske börjar det bli dags att slå ihop dessa två talesätt, för i våra dagar får allt fler upp ögonen inte bara för vad de har på sig, utan även för vad deras kläder är gjorda av. Många har länge avstått från att bära päls, då de tycker att det är oetiskt. En del vill inte heller ha skor, jackor eller väskor i skinn, då de även tycker att detta är oetiskt. Nu börjar allt fler även få upp ögonen för att bomull, det idag vanligaste textila materialet, inte alltid framställs under etiska former. För att odla bomullen används stora mängder konstgödsel och
bekämpningsmedel, och även stora mängder vatten, vilket på många håll i världen är en dyrbar resurs. De kemikalier som används för att bleka och färga bomullen är dessutom ofta giftiga.

Alternativ till bomull
Även om inget textilmaterial kan mäta sig med bomull i fråga om mångsidighet finns det flera alternativ, alla med sina speciella för- och nackdelar. Bambu har de senaste åren fått mycket uppmärksamhet, man bör dock vara medveten om att det är skillnad på bambufiber och bambuviskos, då framställningen av viskos kräver stora mängder kemikalier, även om bambu är lätt att odla utan gödsel och bekämpningsmedel.

Andra typer av fiber med vilka försök bedrivs är hampa, olika typer av nässlor, kokos och abaca, som är en släkting till bananplantan. Många av dessa har använts under lång tid, men lämpar sig i dagsläget inte lika bra som bomullen för industriell produktion. En genomgång ger vid handen att man inte kommer att hitta en ersättare för bomull. Däremot kommer olika växter att kunna odlas på olika platser i världen och bli konkurrenskraftiga lokala ersättare till bomullen på olika områden.